dr hab. n. med. Justyna Rybka

dr hab. n. med. Justyna Rybka

Umów wizytę

Od początku swojej praktyki zawodowej dr Justyna Rybka pracuje w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii oraz transplantologii klinicznej.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem: 

  • ostrych i przewlekłych białaczek, 
  • chłoniaków nieziarniczych, 
  • chłoniaka Hodgkina, 
  • niedokrwistości, 
  • zaburzeń krzepnięcia. 

W roku 2010 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2018 tytuł naukowy doktora habilitowanego. 

Jest Przewodniczącą Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), członkinią polskich i międzynarodowych naukowych towarzystw hematologicznych: PALG, PLRG, EHA oraz EBMT czynnie uczestnicząc w realizowanych przez nie projektach. 

Jest autorem i współautorem ponad 150 prac naukowych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Konsultuje w języku polskim i angielskim.