dr n. med. Robert Dudkowiak

Od 2009 r. pomagam pacjentom w diagnostyce i leczeniu chorób wewnętrznych. 

W marcu 2016 r. obroniłem pracę doktorską w tematyce „Przydatność hepcydyny i rozpuszczalnego receptora transferryny w ocenie gospodarki żelazowej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit”. W maju 2021 uzyskałem również tytuł specjalisty gastroenterologa. 

Jednym z moich zainteresowań jest prowadzenie, pomoc i edukacja pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Jako pracownik Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz prezes Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita” uczestniczę w leczeniu i edukacji osób z chorobą Leśniewskiego-Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Moją pasją są również zagadnienia dotyczące diety i jej zastosowania w leczeniu chorób przewodu pokarmowego. 

Od czasu studiów doktoranckich prowadzę zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i uczestniczę aktywnie w licznych konferencjach poświęconych tematyce gastroenterologii/hepatologii oraz żywieniu i diety.