Leczenie biologiczne - Wrocław

Jeszcze do niedawna chorzy na nieswoiste zapalenia jelit mieli znacznie utrudniony dostęp do terapii biologicznych, w porównaniu do chorych w innych krajach Europy i na całym świecie. Jedyną szansą, by otrzymać leczenie biologiczne był program lekowy prowadzony przez NFZ lub leczenie w ramach badań klinicznych nowych leków biologicznych, a koszt jednej dawki leku biologicznego często przekraczał średnie miesięczne zarobki większości Polaków. Jednak w Centrum Medycznym Melita Medical już od listopada 2022 możemy zaproponować naszym pacjentom z chorobami zapalnymi jelit leczenie biologiczne, w cenie znacznie bardziej przystępnej niż dotychczas.
Nowoczesne leczenie biologiczne - najważniejsze informacje

Nowoczesne leczenie biologiczne - najważniejsze informacje

W Centrum Medycznym Melita Medical oferujemy chorym z zapaleniami jelit lek z grupy najnowocześniejszych farmaceutyków przeznaczonych do leczenia chorób autoimmunologicznych - adalimumab. Jest to przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko czynnikowi martwicy nowotworów, czyli jednemu z białek, którego podwyższone stężenie obserwuje się w chorobach zapalnych. Adalimumab skutecznie blokuje działanie tego białka, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego i wycofania objawów choroby. Lek jest podawany w formie podskórnych zastrzyków, raz na dwa tygodnie.

Oferowane przez nas leczenie ma zastosowanie nie tylko w leczeniu chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ale również w innych typach chorób autoimmunologicznych. Jest szeroko stosowane w reumatologii (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów), dermatologii (łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów) i okulistyce (zapalenie błony naczyniowej oka).

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia biologicznego

Leczenie biologiczne w ramach programów lekowych prowadzonych przez NFZ i w badaniach klinicznych wymaga zwykle od pacjenta spełnienia szeregu wymagań dotyczących np. nieskuteczności dotychczasowego leczenia konwencjonalnego, czasu trwania choroby czy odpowiednio dużego nasilenia objawów. Natomiast leczenie biologiczne prywatnie jest pozbawione tego typu ograniczeń, co czyni je dostępnym dla niemal wszystkich chętnych pacjentów z chorobami zapalnymi jelit, nie tylko z ciężką postacią choroby.

Pomimo znacznie bardziej liberalnych kryteriów rozpoczęcia terapii biologicznej prywatnie, nie zmienia się jeden, najważniejszy aspekt tego rodzaju terapii - dbałość o bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego przeciwwskazania do leczenia biologicznego pozostają takie same jak w wypadku programów lekowych i badań klinicznych. Przed pierwszym podaniem leku lekarz prowadzący musi upewnić się, że u pacjenta nie występują poważne, utajone infekcje wirusowe i bakteryjne (m.in wirusowe zapalenie wątroby typy B lub C, gruźlica, zakażenie Clostridium difficile), a wszystkie choroby towarzyszące, z jakimi się boryka, są odpowiednio kontrolowane i leczone.

Kobiety ciężarne lub planujące ciążę muszą skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia, gdyż jest ono zalecane w tym okresie jedynie w szczególnych przypadkach, gdy żadne inne leki nie mogą zostać podane, a jednym z zagrożeń może być wyższe ryzyko wystąpienia infekcji u płodu. Nie ma przeciwwskazań do przyjmowania leku podczas karmienia piersią

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia biologicznego
Jak przebiega leczenie biologiczne w placówce Melita Medical?

Jak przebiega leczenie biologiczne w placówce Melita Medical?

Leczenie biologiczne w Centrum Medycznym Melita Medical rozpoczyna się od konsultacji lekarskiej, podczas której lekarz zbiera szczegółowy wywiad medyczny i rozważa wszystkie dostępne obecnie formy leczenia. Jeśli wraz z pacjentem dojdą do wniosku, że prywatne leczenie biologiczne jest w tym momencie najlepszym rozwiązaniem, zlecane jest wykonanie wszystkich niezbędnych badań koniecznych do kwalifikacji do leczenia.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozpoczęciu kwalifikacji i leczenia biologicznego, pacjent otrzymuje szczegółowy cennik oraz ulotkę leku do zapoznania się. Jeśli część z niezbędnych do wykonania badań znajduje się w dokumentacji pacjenta i zostały one wykonane w ciągu miesiąca przed planowanym pierwszym podaniem leku, są one kopiowane i dołączane do dokumentacji pacjenta. Wśród wymaganych badań przesiewowych znajdują się:

  • wykluczenie wspomnianych powyżej infekcji
  • morfologia krwi
  • próby wątrobowe
  • oznaczenie kalprotektyny w kale
  • RTG klatki piersiowej
  • EKG

Po otrzymaniu wyników wszystkich ww. badań pacjent jest umawiany na pierwsze podanie leku, przed którym lekarz sprawdza raz jeszcze wyniki badań i ostatecznie dopuszcza pacjenta do leczenia, po podpisaniu przez niego zgody na terapię biologiczną. Każde podanie leku odbywa się na miejscu w Centrum Medycznym Melita Medical, jest poprzedzone krótkim spotkaniem z lekarzem i zakończone półgodzinną obserwacją pielęgniarską.

Leczenie adalimumabem wymaga podań co 2 tygodnie, co oznacza, że pacjent musi pojawić się w placówce 2 razy w miesiącu, na około 1,5 godziny (czas wizyty lekarskiej, ogrzewania leku, obserwacji po podaniu leku). Zależnie od decyzji lekarza i nasilenia objawów choroby pierwsza dawka leku wynosi 160mg lub 80mg, druga dawka jest o połowę mniejsza (odpowiednio 80mg i 40mg), a każda kolejna to 40mg. W razie nieskuteczności leczenia lub niepełnej odpowiedzi na leczenie, lekarz w porozumieniu z pacjentem może zadecydować o przejściowym zwiększeniu dawki leku.

Po miesiącu od pierwszego podania leku podczas wizyty pobierana jest krew do kontrolnego oznaczenia prób wątrobowych, natomiast po 12 tygodniach leczenia biologicznego wykonywane są szersze kontrolne badania krwi wraz z oznaczeniem kalprotektyny, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. W sytuacji, gdy lekarz prowadzący uzna za zasadne, konieczne może być również wykonanie dodatkowo kolonoskopii lub sigmoidoskopii, choć zwykle do oceny skuteczności wystarcza poziom kalprotektyny w kale.

Pacjent podczas leczenia biologicznego może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszej terapii i pozostać pod rutynową opieką lekarza prowadzącego. Ponieważ nadrzędnym celem leczenia jest remisja choroby, w wypadku, gdy lekarz uzna, że efekt leczenia nie jest satysfakcjonujący, może zadecydować o zwiększeniu dawki leku lub zaprzestaniu jego podawania. Każde poważne odchylenie w wynikach badań laboratoryjnych czy zgłaszane przez pacjenta objawy uboczne, są szczegółowo rozpatrywane przez lekarza prowadzącego i na podstawie ich nasilenia podejmowane są dalsze decyzje co do leczenia.

Leki biologiczne - w jaki sposób je dobieramy?

Dawki leków biologicznych są dobierane indywidualnie z uwzględnieniem stanu pacjenta oraz zaleceń producenta i uznanych międzynarodowych organizacji takich jak m.in ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation).

Ponieważ w chwili obecnej dysponujemy jednym typem leku biologicznego dostępnego do leczenia prywatnego, pacjentom, którzy z różnych przyczyn nie mogą go przyjmować (np. wcześniejsza nieskuteczność leczenia z jego pomocą), staramy się zaproponować inne typy leczenia m.in w ramach badań klinicznych.

Leki biologiczne - w jaki sposób je dobieramy?

Leczenie biologiczne prywatnie - cennik

Badania przesiewowe (RTG, EKG, badania krwi i kału)
600 PLN
Wizyta z podaniem leku w dawce 160mg
1870 PLN
Wizyta z podaniem leku w dawce 80mg
1010 PLN
Wizyta z podaniem leku w dawce 40mg
580 PLN
Badania kontrolne po miesiącu leczenia
200 PLN
Badania kontrolne po 3 miesiącach leczenia
240 PLN
Kontrolna kolonoskopia lub sigmoidoskopia
wg. cennika ogólnego
Umów wizytę