Badanie kliniczne kwalifikacja

By wziąć udział w badaniu klinicznym pacjent musi przejść kwalifikację – oznacza to, że musi spełnić szereg kryteriów postawionych przez Sponsora.

Czas, w którym odbywa się sprawdzanie tych kryteriów to tak zwany „okres przesiewowy” lub „screening”.

Każde badanie kliniczne ma swoje unikalne kryteria, jednak część z nich można uznać za uniwersalne – są to między innymi:

podpisanie formularza świadomej zgody oraz chęć i możliwość dostosowania się do harmonogramu wizyt w badani... (zobacz więcej)
Kwalifikacja do badania klinicznego Melita Medical

Kwalifikacja do badania klinicznego Melita Medical

W naszym Centrum Medycznym wstępna kwalifikacja do badania klinicznego rozpoczyna się podczas wizyty lekarskiej – w pierwszej kolejności lekarz sprawdza dokumentację medyczną pacjenta pod kątem czasu trwania choroby, dotychczasowego leczenia i chorób towarzyszących. Jeśli uzna, że obecnie mamy do zaoferowania leczenie, które mogłoby być dla pacjenta dobrym rozwiązaniem (lepszym od standardowej farmakoterapii), omawia z nim wstępnie podstawowe aspekty związane z przebiegiem badania i wydaje Formu... (zobacz więcej)