Do pobrania

Zgoda gastroskopia
Zgoda gastroskopia
Gastroskopia jest badaniem podczas którego, przez wprowadzoną przez usta kamerę, lekarz ma możliwość obserwowanie wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy, nagrania całego badania, a także pobrania wycinków do badania mikroskopowego, jeśli uzna to za niezbędne.
Ankieta anestezjologiczna
Ankieta anestezjologiczna
Ankieta anestezjologiczna to dokument niezbędny podczas ustalania sposobu znieczulenia oraz kwalifikacji do jego przeprowadzenia. Prawidłowe i wyczerpujące uzupełnienie ankiety pozwala na rzetelną ocenę bezpieczeństwa zaplanowanego sposobu znieczulenia oraz znacząco zmniejsza szansę za wystąpienie powikłań z nim związanych. W razie wątpliwości w trakcie uzupełniania dokumentu, poszczególne punkty można przedyskutować podczas wywiadu anestezjologicznego.
Zgoda sigmoidoskopia
Zgoda sigmoidoskopia
Sigmoidoskopia to badanie podczas którego lekarz ogląda lewą stronę jelita grubego za pomocą endoskopu wprowadzanego przed odbyt. Badanie pozwala ocenić wizualnie końcowy odcinek jelita, a obraz może być nagrywany. W razie znalezienia jakichkolwiek zmian wzbudzających wątpliwości istnieje możliwość pobrania biopsji.
Zgoda kolonoskopia
Zgoda kolonoskopia
Kolonoskopia, to badanie podczas którego lekarz ocenia wygląd wnętrza jelita grubego i czasem ostatniego odcinka jelita cienkiego prze pomocy endoskopu wprowadzanego przez odbyt. Obraz wnętrza jelita widoczny jest podczas badania na ekranie i może być nagrywany. W razie wykrycia jakichkolwiek zmian wzbudzających wątpliwości, lekarz ma możliwość pobrania biopsji.
Przygotowanie kolonoskopia / sigmoidoskopia
Przygotowanie kolonoskopia / sigmoidoskopia
Prawidłowe przygotowanie do kolonoskopii to 3 dniowy proces, składający się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przestrzeganie zasad diety łatwostrawnej ubogoresztkowej przez 3 dni poprzedzające badanie. W dniu przed badaniem i (w niektórych przypadkach) rano w dniu badania, należy przyjąć w odpowiedniej ilości preparat oczyszczający jelito, dodatkowo wypijając odpowiednią ilość wody. Bez prawidłowego przygotowania badanie nie będzie miało żadnej wartości diagnostycznej. Optymalne przygotowanie do sigmoidoskopii wygląda z reguły identycznie jak do kolonoskopii, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
Przygotowanie gastroskopia
Przygotowanie gastroskopia
Przygotowanie do gastroskopii ma na celu zapewnienie całkowitego opróżnienia żołądka przed rozpoczęciem badania oraz zapobieganie ewentualnym powikłaniom związanym z pozostaniem w żołądku treści pokarmowej przed znieczuleniem. Gastroskopia przeprowadzona bez zachowania odpowiedniego odstępu od ostatniego posiłku nie pozwoli na pełną ocenę śluzówki żołądka i dwunastnicy oraz może narazić pacjenta na powikłania.
Przygotowanie endoskopia kapsułkowa
Przygotowanie endoskopia kapsułkowa
Do przeprowadzenia endoskopii kapsułkowej należy się odpowiednio przygotować. Najważniejsze to 24h post przed rozpoczęciem badania. Pacjenci, u których występują zaparcia powinni omówić tą kwestię z lekarzem, który będzie oceniał badanie. Brak prawidłowego przygotowania może pozbawić badanie wartości diagnostycznej.
Zgoda na krótkotrwałe znieczulenie dożylne
Zgoda na krótkotrwałe znieczulenie dożylne
Krótkotrwałe znieczulenie dożylne to metoda znieczulenia wykorzystywana głównie podczas badań i zabiegów ambulatoryjnych (jednodniowych). Polega na wprowadzeniu pacjenta w krótkotrwały sen i zniesienie odczuwania bólu za pomocą leków podawanych dożylnie. Po tego typu znieczuleniu pacjent szybko odzyskuje świadomość i w ciągu kilku godzin może opuścić placówkę medyczną pod opieką osoby dorosłej. Przez 24h po znieczuleniu żadnym pozorem nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych.