Przeszczep mikrobioty jelitowej - Wrocław

W ostatnich latach coraz więcej uwagi przywiązuje się do składu, funkcji i równowagi mikroflory jelitowej. Wiemy już, że gdy jej skład zostaje zaburzony, dochodzi do rozregulowania jej funkcji i m.in większego ryzyka infekcji, zaburzeń czynnościowych układu pokarmowego czy też chorób autoimmunologicznych. Stopniowo poznajemy coraz więcej mechanizmów związanych z funkcjonowaniem flory bakteryjnej jelit, a tym samym możemy coraz skuteczniej wpływać na poprawę jej składu i wycofanie niechcianych dolegliwości. Sztandarowym tego przykładem jest przeszczep flory bakteryjnej jelit w leczeniu zakażenia bakterią Clostridium difficile, który wykonujemy w naszym Centrum Medycznym.
Zabieg przeszczepienia flory jelitowej - najważniejsze informacje

Zabieg przeszczepienia flory jelitowej - najważniejsze informacje

Przeszczep mikrobioty jelitowej (potocznie: przeszczep kału) to procedura, w której osobie chorej podaje się do jelita zawiesinę sporządzoną z kału zdrowych dawców, w celu poprawy składu i różnorodności flory bakteryjnej pacjenta. Dotychczas przeprowadzono wiele badań nad skutecznością tej procedury w leczeniu chorób wynikających z dysbiozy jelitowej (inaczej zaburzenie równowagi flory bakteryjnej), a także mających z nią pośredni związek.

Wskazania do zabiegu przeszczepienia flory jelitowej

Dziś pewnym jest, że przy infekcji Clostridium difficile przeszczep flory jelitowej, jest, obok antybiotyków, podstawową i najbardziej skuteczną metodą leczenia. Skuteczność tej terapii osiąga nawet 93%, z uwzględnieniem pacjentów, u których nie zadziałała antybiotykoterapia. Główne objawy tej infekcji to wystąpienie biegunki o bardzo dużym nasileniu, w połączeniu z bólem brzucha. Dotyka najczęściej osoby, które skończyły długotrwałą antybiotykoterapię, osoby starsze i z obniżoną odpornością, a także chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit. Czynnikiem ryzyka może być również pobyt w szpitalu, szczególnie dla ww. grup chorych.

Obiektem zainteresowań badaczy z całego świata w kontekście leczenia mikroflorą jelitową są nie tylko choroby czynnościowe i zapalne przewodu pokarmowego (m.in zespół jelita drażliwego, choroba Leśniowskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), ale również inne choroby autoimmunologiczne. W tym momencie nie dysponujemy jednak wystarczającą ilością dowodów naukowych, by jednoznacznie zalecać przeszczep flory jelitowej w celach leczniczych we wspomnianych chorobach.

Wskazania do zabiegu przeszczepienia flory jelitowej
Czy warto wykonywać badanie mikroflory jelitowej przed przeszczepem flory bakteryjnej jelit?

Czy warto wykonywać badanie mikroflory jelitowej przed przeszczepem flory bakteryjnej jelit?

Pacjent z podejrzeniem zakażenia Clostridium difficile nie musi wykonywać badania mikroflory jelitowej przed poddaniem się przeszczepowi. Do potwierdzenie wystąpienia tej bakterii chorobotwórczej w przewodzie pokarmowym wystarczy wykonanie szybkiego testu kasetkowego na obecność w kale produkowanych przez nią toksyn (toksyna A i B) oraz specyficznego dla szczepów Clostridium antygenu GDH. W sytuacji uzyskania niejednoznacznych wyników można wykonać również badanie genetyczne (PCR) na obecność tej bakterii.

By wykryć inne bakterie chorobotwórcze w kale można także wykonać podstawowy posiew kału lub pakiet nazywany "panelem infekcyjnym", w którym bada się próbki na obecność bakterii takich jak m.in Shigella, Salmonella, Capylobacter, Yersinia czy chorobotwórcze szczepy Eshericha coli. Zależnie od badanego szczepu bakterii wykonuje się posiew na dedykowanym podłożu lub badanie genetyczne. Czasem w skład panelu infekcyjnego wchodzą również wirusy takie jak adenowirusy czy rotawirusy. Do wykonania wspomnianych badań wystarczy zwykle jedna próbka kału.

Ze względu na brak wzorca perfekcyjnej flory bakteryjnej jelit, wykonywanie badania mikroflory jelitowej nie jest znaczącym badaniem w praktyce klinicznej. Mikrobiota jelitowa każdego człowieka jest równie unikalna jak odcisk palca, więc określenie czy da się uzyskać trwałą poprawę samopoczucia u osoby zdrowej podając przeszczep flory bakteryjnej czy też specjalnie dobrane probiotyki jest przy obecnym stanie wiedzy trudne.

Jak przebiega zabieg przeszczepienia flory jelitowej?

Preparat zawierający mikroflorę jelitową do przeszczepu jest przygotowywany z kału zdrowego dawcy lub kilku dawców, którzy uprzednio przeszli rygorystyczne badania pozwalające wykluczyć wszystkie infekcje mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa potencjalnego biorcy (w tym również ogólnoustrojowe).

Preparat w formie zawiesiny w soli fizjologicznej może zostać podany biorcy zarówno do jelita cienkiego (z dostępem za pomocą gastroskopu). W doniesieniach naukowych pojawiają się również informacje o podaniach flory jelitowej za pomocą wlewek doodbytniczych oraz suszonych preparatów w formie kapsułek, jednak wspomniane metody są związane z niższą skutecznością lub szansą na zniszczenie części pożądanych składników flory, przez co nie są tak często używane.

W Centrum Medycznym Melita Medical podanie przeszczepu mikroflory jelitowej przeprowadzane jest zawsze w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym, by zapewnić pacjentowi jak największy komfort. Sam proces podania nie różni się znacznie od badania gastroskopii. Różnica polega na tym, że przez gastroskop wprowadza się sondę, przez którą podaje się preparat z mikrobiotą stopniowo do początkowej części jelita cienkiego.

Jak przebiega zabieg przeszczepienia flory jelitowej?
Jak przygotować się do zabiegu?

Jak przygotować się do zabiegu?

Przygotowanie do zabiegu podania flory jelitowej nie jest skomplikowane. Jeśli podanie ma być wykonane przez gastroskop do początkowej części jelita cienkiego, zaleca się jedynie pozostanie na czczo (8h bez jedzenia, 4h bez picia). Wymóg ten wynika z braku możliwości wykonania podania flory z pełnym żołądkiem oraz zaleceń przed krótkotrwałym znieczuleniem dożylnym.

Zabieg przeszczepu mikrobioty jelitowej - cennik

Przeszczep flory bakteryjnej jelit w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
3700 PLN
Umów wizytę