Na czym polega badanie kliniczne

Badanie kliniczne to z reguły starannie zaplanowane, globalne przedsięwzięcie, którego celem jest zbadanie nowych, niestosowanych dotychczas metod diagnozowania lub leczenia, które w badaniach w szkle lub na zwierzętach wydają się mieć dużą szansę na wysoką skuteczność. Badania kliniczne obejmują testowanie: leków, procedur diagnostycznych, procedur chirurgicznych, sprzętu medycznego.

Bez przeprowadzenia badania klinicznego nie jest możliwe wprowadzenie na rynek żadnego leku, sprzętu medycznego czy metody diagnostycznej. Również nowatorskie metody przeprowadzania zabiegów chirurgicznych wymagają najpierw obiektywnego potwierdzenia skuteczności w dużej grupie pacjentów. Jedynie prowadzenia dobrze zaplanowanych i podzielonych na etapy badań klinicznych z udziałem ludzi pozwala na ciągły rozwój medycyny oraz udoskonalenie technik diagnostyki i leczenia.
Udział w badaniach klinicznych

Udział w badaniach klinicznych

Badania kliniczne mogą trwać od kliku tygodni do kilku lat. Wszystkie wizyty w ośrodku, spotkania z lekarzem, badania diagnostyczne i podania leku są szczegółowo zaplanowane pod względem przebiegu oraz częstotliwości. Zależnie od rodzaju leku i badania, wizyty i podania leków mogą odbywać się co 1, 2, 4, lub 8 tygodni. W trakcie udziału w badaniu klinicznym zdrowie i dobrostan pacjenta są zawsze stawiane na pierwszym miejscu, a każda zmiana w samopoczuciu i wynikach badań jest starannie monitoro... (zobacz więcej)

Nasze badania kliniczne i leki biologiczne

W Centrum Medycznym Melita Medical staramy się leczyć naszych pacjentów zgodnie najnowszą dostępną wiedzą i techniką, korzystając również z rozwijających się metod leczenia.

Stąd nasi pacjenci mogą liczyć na leczenie w ramach badań klinicznych z najnowszymi lekami, jeszcze przed ich dopuszczeniem do obrotu, ale już na etapie znajomości profilu bezpieczeństwa. Prowadzimy również wiele badań, w których porównywana jest ze sobą skuteczność leków biologicznych dopuszczonych do leczenia innych chorób o podłożu autoimmunologicznym (np. guselkumab) lub badane są leki z tej samej „rodziny” co już dopuszczone do leczenia pacjentów z daną jednostką chorobową (np. brepocytynib i ritlecytynib względem tofacytynibu). Programy leczenia biologicznego w naszej placówce są przeznaczone dla pacjentów chorujących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna, eozynofilowe zapalenie przełyku i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby.

W ramach badań klinicznych leczymy również pacjentów z refluksowym zapaleniem przełyku, jednak nie są to leki biologiczne.

Nasze badania kliniczne i leki biologiczne