Operacje i leczenie przetoki odbytu - Wrocław

Przetoka odbytu (inaczej przetoka okołoodbytnicze) to nieprawidłowy kanał łączący wnętrze odbytu ze skórą wokół odbytu. Może pojawić się u chorych w różnym wieku. Najczęściej występują u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, jednak mogą też dotykać osób z chorobami ogólnoustrojowymi i nowotworami lub pojawić się jako powikłanie po zabiegach chirurgicznych.
Przetoki odbytu - najważniejsze informacje

Przetoki odbytu - najważniejsze informacje

Przetoka odbytu, czasem nazywana przetoką okołoodbytniczą lub przetoką odbytnicy, jest dość częstym schorzeniem dotykającym chorych w różnym wieku.

Najczęściej przetoka wytwarza się jako powikłanie ropnia przyodbytniczego. Zdarza się jednak, że powstaje również bez tego poprzedzającego etapu.

Przetoka odbytu jest to nieprawidłowy (bo nie występujący u osób zdrowych), kanał o średnicy kilku milimetrów, który łączy wnętrze odbytu lub odbytnicy ze skórą wokół odbytu. 

Większość przetok powstaje z powo... (zobacz więcej)

Typy przetok odbytu

Kluczem do skutecznego i bezpiecznego leczenia przetok jest dokładne ustalenie typu oraz przebiegu przetoki przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego.

Przetoki oceniane są wg. tzw klasyfikacji Parksa. Według tej klasyfikacji, w zależności od przebiegu kanału przetoki w stosunku do zwieraczy odbytu, przetoki dzielimy na podśluzówkowe, międzyzwieraczowe (typ I), przezzwieraczowe (typ II), nadzwieraczowe (typ III), pozazwieraczowe (typ IV).

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że rodzaj optymalne... (zobacz więcej)

Typy przetok odbytu
Przetoki odbytnicze objawy

Przetoki odbytnicze objawy

Ze względy na umiejscowienie przetoki (ujście wewnątrz odbytu) objaw będą pojawiały się w wyniku przedostania się resztek kałowych do jej wnętrza. Obecność pozostałości pokarmów wraz z bakteriami wewnątrz wąskiego kanału przetoki wywołuje zapalenie i pojawienie się ropnej wydzieliny, która zwykle sączy się przez otwór na skórze. Czasem wydzielina może być również podbarwiona krwią.

Przetoki zwykle nie powodują znaczących dolegliwości bólowych. Jednak w okresie, kiedy dochodzi do zamknięcia zewnętrznego (skórnego) otworu przetoki, ból może być bardzo silny. Jeśli chory samodzielnie bada okolicę odbytu, może wtedy stwierdzić linijne stwardnienie przy odbycie ciągnące się od otworu zewnętrznego przetoki w kierunku wnętrza odbytu. 

Metody leczenia przetok odbytniczych

Z leczeniem przetok odbytniczych związanych jest wiele mitów i opinii krążących wśród chorych, a także wśród lekarzy nie zajmujących się na co dzień leczeniem przetok. Niektóre z nich uzasadnione są historycznie i sięgają nawet XIX i XX wieku.

Opinie te dotyczą zarówno stosowanych metod leczenia, powikłań, czy nawrotów choroby.

Najczęściej spotyka się przekonanie, że najlepszą i najbezpieczniejszą metodą leczenia przetoki odbytu jest tzw. sposób Hippokratesa. Należy powiedzieć, że jest to tylko je... (zobacz więcej)

Metody leczenia przetok odbytniczych
Nawrót przetoki odbytu

Nawrót przetoki odbytu

Ponowne pojawienie się przetoki po leczeniu jest dużym problemem dla chorego i lekarza.

Zwykle nie udaje się ustalić ze 100% pewnością czy doszło do odnowienia się zoperowanej poprzednio przetoki, czy powstała nowa.

Nawroty w zależności od metody leczenia i doświadczenia chirurga sięgać mogą od 6% do nawet 40%.

W sytuacji, gdy pacjent podejrzewa nawrót przetoki, warto, by umówił się na wizytę u lekarza, który wykonywał zabieg lub prowadził diagnostykę przed zabiegiem – pozwoli to z większą precyzją określić skuteczność leczenie i przyspieszy dalsze postępowanie.