dr hab. med. prof. wiz. Jarosław Leszczyszyn

dr hab. med. prof. wiz. Jarosław Leszczyszyn

Umów wizytę

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę habilitacyjną obronił w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas pracy zawodowej pełnił funkcje:

 • Kierownika Zakładu Chirurgii Endoskopowej w Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu;
 • Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w 4WSK we Wrocławiu;
 • Ordynatora Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Szpitalu EuroMediCare we Wrocławiu.

Był współzałożycielem i przez wiele lat wiceprezesem EMC Instytut Medyczny S.A. oraz dyrektorem Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare we Wrocławiu.

Obecnie jest konsultantem gastroenterologii, chirurgii i proktologii w Dublinie (Irlandia)

Jako jeden z 4 lekarzy w Polsce posiada europejską specjalizację z proktologii.

Działalności naukowa i zawodowa prof. Leszczyszyna związana jest od początku z leczeniem chirurgicznym chorób przewodu pokarmowego, jelita grubego i odbytu. W 1991 roku jako drugi w Polsce wykonał operację laparoskopowego usunięcia pęcherzyka żółciowego, a w 1993 roku pierwszą w Polsce operację laparoskopowej resekcji odbytnicy. Jako pierwszy w Polsce wprowadził operację hemoroidów metodą Longo (PPH). Podczas pracy zawodowej odbył szereg szkoleń i staży zagranicznych w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Obecnie główny obszar zainteresowań i badań naukowych prof. Leszczyszyna to:

 • leczenie chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita, zapalenie wywołane przez Clostrudium difficile) przeszczepami bakterii jelitowych (FMT);
 • leczenie biologiczne i chirurgiczne choroby Crohna;
 • wczesna diagnostyka raka odbytu (High Definition Anoscopy, cytologia);
 • zakażenia HPV odbytu (kłykciny kończyste, wczesne nowotwory wewnątrznabłonkowe odbytu – AIN , rak odbytu);
 • wczesna diagnostyka i leczenie raka jelita grubego;
 • małoinwazyjne leczenie hemoroidów, w tym: laserem Ultroid, i dearterializacją THD

Posiada członkostwo następujących towarzystw naukowych:

 • European Crohn’s and Colitis Organisation
 • European Society of Coloproctology
 • International Anal Neoplasia Society
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne
 • Societe Internationale de Chirurgie
 • American Gastroenterology Society

Jest autorem 70 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, autorem dwu monografii i współautorem podręcznika chirurgii laparoskopowej.

LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

1. Leszczyszyn J. „Wzrost przeszczepialnego raka sutka indukowanego Aflatoksyną B1 u szczurów Wistar podczas leczenia szczepionką BCG.” Patol.Pol. 1986,3,222. (The growth of the transplantable Brest cancer In Wistar rats treated BCG vaccine)
2. Ławiński M., Leszczyszyn J., Surówka E., Kulpa L. „Problemy chirurgicznego leczenia endometriozy pozanarządowej.” Wiad.Lek. 1986,39,12. ( The surgical treatment of the abdominal endometriosis)
3. Leszczyszyn J., Surówka E. Suchański W., „Uwięźnięta przepuklina zasłonowa „ Pol.Przegl.Chir. 1986,58,991. ( Incarcerated abdominal hernia)
4. Ławiński M., Leszczyszyn J., „Olbrzymi gruczolak przytarczyc bez objawów nadczynności hormonalnej.” Wiad.Lek. 1987,60,14. ( The giant parathyroid adenoma without anh endocrine activity)
5. Ławiński M., Tatarzyńska A., Surówka E., Leszczyszyn J., „Pierwotne, zwężające zapalenie dróg żółciowych” Wiad.Lek. 1988,61,24. ( The primary sclerosing cholangitis)
6. Leszczyszyn J., Ławiński M., Kornafel J. „Rozległa endometrioza miednicy.” Wiad.Lek. 1988, 61,2. (The giant plenic endometriosis )
7. Leszczyszyn J. „Zachowawcze leczenie ostrego zapalenia trzustki-badania doświadczalne.” Pol.Przegl. Chirurgiczny 1990,62,193. ( The treatment of experimantal acute pancreatitis in rats)
8. Leszczyszyn J., Durek W., Ławiński M. „Endoscopic management of ratained and recurrent biliary stones: the results.” HPB Surgery 1992,5, 82.
9. Leszczyszyn J., Ławiński M., Durek W., Kulpa T., Massopust R., Skoczylas M. „Wyniki cholecystektomii laparoskopowych” Pol.Prz.Chirurg. 1992,64,890. ( The results of laparoscopic cholecsytectomies)
10. Leszczyszyn J. „Laser Nd:YAG w chirurgii endoskopowej.” Acta Endosc.Pol. 1993,3,59. ( Nd:YAG laser In endoscopic surgery applications)
11. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kulpa T.,” Specyfika okresu pooperacyjnego u chorych po cholecystektomii laparoskopowej.” Acta Endosc.Pol. 1993,3,121. ( Typical clinical recovery after laparoscopic gallblader surgery).
12. Leszczyszyn J., Massopust R., Durek W., Jamroży W. „Zastosowanie cholangioskopii oddwunastniczej i ESWL w endoskopowym leczeniu kamicy przewodowej.” Acta Endosc.Pol. 1993,3,71. ( Transduodenal choledochoscopy and ESWL in endoscopic treatment of biliary tree strones )
13. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kielan W. „Endoscopic management of biliary duct stones: the results and complications.” Acta Gastroent. Latinoamericana 1993,suppl.(Gastro93)65.
14. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M. „Litotrypsja laserem barwnikowym w kamicy żółciowej przewodowej” Pol.Prz.Chir. 1994,66,342 ( Laser-dye lithotripsy of biliary Stones)
15. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., KulpaT., Skoczylas M. „Cholecystektomia laparoskopowa – rok doświadczeń własnych.”, Scripta Medica 1994,67,92 ( Laparoscopic cholecystectomy – one year experience)
16. Leszczyszyn J., Ławiński M. „Laparoskopowe prawostronne wycięcie okrężnicy.” Pol.Prz.Chir. 1994,66, 493 ( Laparoscopic right hemicolectomy).
17. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M., Rozwalka B. „Recidivujci litiaza vyvodnych zlucovych cest u nemocnych s divertiklem Vaterske papily.” Rozhledy v chirurgii 1994,73,169 ( The recurrenent biliary Stones In patient suffering from iuxtapapillary diverticulas)
18. Leszczyszyn J. komentarz do pracy : Kostewicz W., Stanowski E. „ Kilka uwag o laparoskopowej cholecystektomii” Pol.Prz.Chir. 1994,66,207 ( Some clinical remarks on laparoscopic cholecystectomy)
19. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M. „Laparoscopic high anterior rectal resection with laser ablation of hepatic metastases.” Surg.Endosc.1994,8,537.
20. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Massopust R. – „Laser ablation of villous ” high grade dysplasia” colorectal adenomas.” Surg.Endosc. 1994,8,580.
21. Leszczyszy J. „Laparoskopowa przednia wysoka amputacja odbytnicy” Pol.Prz.Chir.1994,66,705-710 ( Laparoscopic high anterior recital resection)
22. Kaminski K., Leszczyszyn J.,Ładny J.R., Triska P., Bourek A., Grzesiak PO. „Pistel mezi echinokokovou a pricnym tracnikiem – vzacna komplikace jaterni echinokokozy.” Scripta Medica,1994,67, 129 ( Pleuro-intestinal fistula as a complication of echinococcosis)
23. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M. „Vysledky lecby nemocnych s choledocholitiazou metodou litotripse barviovym laserem.” Scripta Medica 1994,67, 155
24. Leszczyszyn J. „Wybrane zastosowania lasera Nd:YAG w chirurgii Endoskopowej. Paliatywne leczenie nowotoworów przewodu pokarmowego.” Acta Optoel.Med. 1995,1,13. ( Nd:YAG laser In the palliative recanalization of the alimentary tract).
25. Leszczyszyn J. „Zawodowe narażenie personelu pracowni endoskopowych na toksyczne działanie aldehydu glutarowego.” Gastroent. Pol. 1995,2,67. ( Occupational exposure to the glutaraldehyde of the endoscopic unit staff)
26. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W. „Kliniczna ocena impulsowego lasera rodaminowego w zabiegach endoskopowych w drogach żółciowych.” Acta Optoel.Med. 1995,1,51 ( Clinical experience with the pulsed-rodamin laser in the biliary tract diseases treatment).
27. Kaminski K., Leszczyszyn J., Ładny J.R., Grzesiak P. „Lecba nemocnych s hemoroidalnymi uzly dle Baronna.” Scripta Medica 1994,67, 177 ( Rubber ligation of the hemnorrhoids- clinical experience)
28. Kaminski K., Vomela J., Leszczyszyn J., Ładny J.R., Koszyka M., Triska P. „Plicni forma echinokokozy.” Scripta Medica 1994, 67,375 ( Pulmonary localization of echinoccocosis)
29. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R. : „The endoscopic management of malignant colorectal obstruction.” Min.Inv.Therapy 1995,4, 22.
30. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R. : „Zabiegi laparoskopowe w chirurgii jelita grubego i odbytnicy.” Gastroenterol.Pol. 1995, 2,235 ( Laparoscopic colorectal surgery)
31. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B.: „Powikłania po sfinkterotomiach endoskopowych w materiale własnym”. Gastroenterol.Pol. 1995,2, 327 ( Complications after ERCP with sphincterotomies)
32. Leszczyszyn J. Komentarz do pracy prof. dr hab. Tadeusz Popieli ” Quo vadis chirurgia endoscopica”, Wydanie Polskiego Przeglądu Chirurgicznego- 1996,Warszawa ( monografia )
33. Leszczyszyn J.. Massopust R. „Chirurgia laparoskopowa – kilka uwag o nadciśnieniowej odmie otrzewnowej CO2″. Gastroenterologia Pol. 1997, 4, 91 ( Some remarks on the CO2 pneumoperitoneum)
34. Andrzejak A., Leszczyszyn J., Jurga M., „Rola pierwiastków śladowych i mechanizmów wolnorodnikowych w etiopatogenezie nowotworów jelita grubego” Gastroent.Pol. 1996,3,79 ( The role of same metal elements and free components in the carcinogenesis)
35. Leszczyszyn J., Skoczylas M. „ Laparoskopia bez nadciśnieniowej odmy otrzewnowej (bezgazowa)” Pol.Prz.Chir. 1997, 69, 87 ( Gasless laparoskopy)
36. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R. „Własne doświadczenia w chirurgii laparoskopowej z zastosowaniem mechanicznego wyciągu powłok brzucha” . Videochir. 1996,1,12 ( Laparoscopy without pneumoperitoneum – clinical experience)
37. Leszczyszyn J., Andrzejak R., Jurga M. „Problemy zawodowego narażenia na toksyczne działanie aldehydu glutarowego w medycynie.” Med.Pracy 1997,48,336 (Occupational exposure to the glutaraldehyde in medicine)
38. Kochel B., Andrzejak R., Jurga M., Tomkalski T., Leszczyszyn J., Radomska B. „ Metallic interactions in hyperthyreosis: a problem of contributors to pathopoiesis”. Metal Ions in Biology and Medicine 1998, 5, 539-543
39. Świerczyński Z., Hańczycowa H., Sebzda T., Leszczyszyn J.,Ponikowski P., Głowacki M. „Akwizycja i analiza sygnałów elektrogastrograficznych” Acta Bio-Optica et Informatica Medica 1997, 3, 45-50 ( Aquisition and analysis of the electrogastrography )
40. Leszczyszyn J. Modified Taylor’s vagotomy in the porcine model – The comparison between conventrional and new dissection techniques. Surg.Endosc. 1998, 12,559
41. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B. „Diagnostyka i leczenie endoskopowe powikłań po cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej” Videochirurgia, 1998,3,20 (A23) ( Diagnosis and treatment of complications after laparoscopic cholecystectomy)
42. Leszczyszyn J., „Ocena inwazyjności i skuteczności własnej modyfikacji laparoskopowej wagotomii wg Taylora” Videochirurgia 1998, 3,33 (A49).
43. Leszczyszyn J. „Laser, electrosurgery and harmonic scalpel in laparoscopic vagotomy- The comparison between dissection techniques”” Dig Surg.1998,15,581 (A475)
44. Andrzejewski T., Jurga M., Podbielska H., Leszczyszyn J.: „Examination of optical parametes of endoscopic devices treated by different sterilization methods” SPIE (Proc. Optical Tech for Biomed. 1998, 3567, 147-153.
45. Leszczyszyn J. „Współczesne możliwości endoterapii w chorobach trzustki” – Acta Endosc. Pol. 1999, 2, 31 ( A new techniques in the endoscopic pancreatic treatment)
46. Leszczyszyn J. Palliative modern endoscopic methods of esophageal malignant stricture treatment. Pol. Surg. 2000, 2, supl. 1, 76
47. Małaszuk J., Andrzejak R., Przybylski M., Jurga M., Szaymańska A., Leszczyszyn J.: Badanie stężenia aldehydu glutarowego w powietrzu w wybranych pracowniach endoskopowych. Med.Pracy 2000,51, 365-371
48. Leszczyszyn J., Massopust R., Janus W., Skoczylas M.: Endoskopowe leczenie uszkodzeń przewodów żółciowych po cholecystektomii laparoskopowej. Videochirurgia, 2000, 16, 8 ( Endoscopic treatment of the iatrogenic lesions of the biliary tract)
49. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Łebski I., Janus W., Syska M.: Wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą PPH-Longo. Videochirurgia, 2000, 16, 10 ( Results of the PPH mucosectomy in the hemorhhoidal disease)
50. Massopust R., Leszczyszyn J. : Ocena własnego schematu leczenia endoskopowo-laparoskopowego chorych z kamicą pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Videochirurgia, 2000, 16, 19 ( Clinical standard rules concerning patients with coexisting biliary duct and gallbladder stones)
51. Leszczyszyn J., Łebski I., Skoczylas M., Janus W., Massopust R.: Analysis and results of stapled mucosectomy In the treatment of hemorrhoids” GUT, 2001, 49, 2715
52. Leszczyszyn J., Łebski I., Massopust R., Skoczylas M., Janus W.: Analysis of results of endoscopic rubber band ligation of esophageal varices. Endoscopy, 2001, 33, 2698
53. Gerber-Leszczyszyn H., Leszczyszyn J., Jeleń M., Paszowski A., Łebski I., Choroszczak P., Trytek-Pysiewicz A.: Ocena odbudowy powięzi z zastosowaniem biomateriału SIS, siatki Vicryl i siatki Prolene- badania doświadczalne. Pol. Przegl. Chir. 2004, 76, 11-23 ( Fascial reconstraction using biological SIS, Victyl and Prolene implants- an experimental study)
54. Leszczyszyn J., Self-Expandable stents In palliative treatment of malignant obstructive jaundice. J.Gastrointest. Endosc. 2003, 7, 310
55. Trytek-Pysiewicz A., Leszczyszyn J., Łebski I., Jaber S., Mraz M.: Zastosowanie technik typu biofeedback w procesie leczenia zaparć. Fizjoterapia 2003,11,suppl.1, 50-51 ( Biofeedback techniques in severe constipation)
56. Lebski I., Leszczyszyn J., Skoczylas M., Gebusa A., Massopust R., Jaber S., Choroszczak P., Pankała R.: Laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease treatment- A retrospective analysis of 31 cases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech , 2002, 14, 352
57. Gerber-Leszczyszyn H., Leszczyszyn J., Jeleń M., Łebski I., Skoczylas M., Pankała R.: Zastosowanie biomateriału SIS do odtworzenia zwieracza odbytu- badanie doświadczalne. Adv Clin Exp Med 2005,14,961-966 ( Anal sphincter re construction with SIS biological implants )
58. Pankała R., Łebski I., Leszczyszyn J., Gerber-Leszczyszyn H.: Prospektywna ocean wyników manometrii anorektalnej u chorych leczonych z powodu guzków krwawniczych metodą mukozektomii sposobem Longo, Adv Clin Exp Med 2005, 14,6,1219-1224 ( Prospective assessment of the anorectal manometry before and after PPH moucosectomy )
59. Trytek-Pysiewicz A., Andrzejewski T., Leszczyszyn J., Mraz M.:Postępowanie lecznicze w uszkodzeniach chrząstki stawowej stawu kolanowego. Fizjoterapia 2005, 13, suppl.1, 24-25
60. H.Śmietański., Polish Hernia Study Group: .. Leszczyszyn J. …, Randomized clinical trial comparing a polypropylene with apoliglecaprone and polypropylene composite mesh for inguinal hernioplasty. Br J Surgery 2008, 95, 1462-1468
61. Schreiber S., Colombel F., Bloomfield R., Nikolaus S., Schomerich J., Panes J., Precise 2 Study Investigators: … Leszczyszyn J., … Increased Response and Remission Rates in Short-Duration Crohn ‚ s Disease With Subcutaneous Certolizumab Pegol: An Analysis of PRECiSE 2Randomized Maintenance Trial Data. Am J Gastroent 2010; 105, 1574-1582
62. Lichtenstein G.R., Thomsen O., Schreiber S., Lawrance I., Hanauer SB., Bloomfield R., Sandborn W., and Precise3 Study Investigators: … Leszczyszyn J., … Continuous therapy with certolizumab pegol maintains remission of patients with Crohn’s disease for up to 18months. Clin Gastroenterol Hepatol 2010, 8, 556-558
63. Nelke KH, Łysenko L., Leszczyszyn J., Gerber H. ” Human papillomavirus and its influence on head and neck cancer predisposition.” 2013, 67, 610-616
64. Leszczyszyn J. „Endoskopowa ultrasonografia czy ERCP w diagnostyce kamicy żółciowej przewodowej?” Journal Ultrasonograpy 2014,14,125-129
65. Hirnle L, Lysenko L, Gerber H, Lesnik P, Baranowska A, Rachwalik M, Leszczyszyn J, Strozecki L. „ Respiratory function in pregnant women” in Neurobiology of respiration. Adv Exper Med. Biol 2013, 788, 155-160
66. Nelke HK, Pawlak W., Leszczyszyn J., Gerber H. „Photodynamic therapy in head and neck cancer” Post Hig Med Dośw 2014,68,119-128
67. Leszczyszyn J., Lebski I., Łysenko L., Gerber H. ” Anal warts ( condylomata acuminata) – current issues and treatment modalities” Adv Clin Exp Med 2014, 23, 307-311
68. Golabek T., Bukowczan J., Sobczyński R., Leszczyszyn J., Chłosta P.L. „ The role of micronutritients in the risk of urinary tract cancer” Arch Med Sci 2016;12(2):436–447
69. Nelke KH, Pawlak W, Gerber H, Leszczyszyn J. Head and neck cancer patients' quality of life. Advances in Clinical and Experimental Medicine : Official Organ Wroclaw Medical University. 2014 Nov-Dec;23(6):1019-1027. 
70. Leszczyszyn JJ, Radomski M, Leszczyszyn AM. Intestinal microbiota transplant - current state of knowledge. Reumatologia. 2016 ;54(1):24-28. 
71. Radomska A, Leszczyszyn J, Radomski MW. The Nanopharmacology and Nanotoxicology of Nanomaterials: New Opportunities and Challenges. Advances in Clinical and Experimental Medicine : Official Organ Wroclaw Medical University. 2016 Jan-Feb;25(1):151-162. 

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE:

1. Leszczyszyn J., Łebski I., Janus W., Skoczylas M.: Laparoscopic excision of posteriori gastric wall leiomyoma . Gastric Cancer- New York 2001, Monduzzi Editore, International Proceedings, 1170-117
2. Leszczyszyn J. Wywarzanie odmy otrzewnowej w „Chirurgia laparoskopowa” pod red. W.Kostewicza, PZWL Warszawa 2002 ( Creation of pneumoperitoneum , chapter in Laparoscopic surgery textbook)
3. Leszczyszyn J. Laparoskopia diagnostyczna w „Chirurgia laparoskopowa” pod red. W.Kostewicza, PZWL Warszawa 2002 ( Diagnostic laparoscopy, chapter in Laparoscopic surgery textbook)
4. Leszczyszyn J. Laparoskopowa chirurgia jelita grubego w „Chirurgia laparoskopowa” pod red. W.Kostewicza, PZWL Warszawa 2002 (Laparoscopic colon resection , chapter in Laparoscopic surgery textbook)
5. Leszczyszyn J. Laparoskopowa chirurgia jelita cienkiego w „Chirurgia laparoskopowa” pod red. W.Kostewicza, PZWL Warszawa 2002 (Laparoscopic surgery of the jejunum , chapter in Laparoscopic surgery textbook)
6. Leszczyszyn J. PPH Surgical procedure for haemorrhoidal disease – Progress In coloproctology, ESS Kraków 2000