dr n. med Anna Leszczyszyn-Stankowska

dr n. med Anna Leszczyszyn-Stankowska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wzorce mnogiego występowania nowotworów tytoniozależnych wśród pacjentów DCO”

Obecnie pełni funkcje starszego asystenta w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu EMC we Wrocławiu.

Jest współautorem prac naukowych z zakresu onkologii:

  1. Bebenek M., Pudełko M., Cisarż K., Balcerzak A., Tupikowski W., Wojciechowski L., Stankowska A., Tarkowski R., Szulc R., „Therapeutic results in low-rectal cancer patients treated with abdominosacral resections are similar to those obtained by means of anterior resection in mid- and upper rectal cacer cases”. Eur J Surg Oncol 2007,33,320-323.
  2. Bebenek M., Tupikowski W., Cisarż K., Balcerzak A., Wojciechowski L., Stankowska A., Tarkowski R., „Preoperative treatment does not improve the therapeutic results of abdominosacral amputation of the rectum”. World J Surg 2012,36,1686-92.