lek. med. Izabella Dębicka

lek. med. Izabella Dębicka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalistka w zakresie chorób płuc i onkologii klinicznej.

Obecnie jest koordynatorem leczenia skojarzonego i chemioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Współtworzy m.in. tzw. Lung Cancer Unit, wyspecjalizowany oddział zajmujący się nowotworami płuc i klatki piersiowej. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Uczestniczy w międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych, dotyczących m.in.:

  • leczenia nowotworów płuc
  • nowotworów regionu głowy i szyi
  • glejaków mózgu
  • nowotworów przełyku

Jest w trakcie doktoratu na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Szczególne zainteresowania Pani doktor obejmują nowotwory płuc, w tym profilowanie molekularne z możliwościami zastosowania nowoczesnego leczenia celowanego, nowotwory regionu głowy i szyi z podejściem multidyscyplinarnym oraz następstwa dotyczące układu oddechowego po infekcji COVID 19.

LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

  1. “Benefits of targeted anti-HER 2- therapy in advanced breast carcinoma in terms of quality of life and  progression free survival on the basis of case analysis”, International Patient Case Forum ASCO 2011.
  2. „Istotne korzyści kliniczne wynikające z zastosowania leczenia antagonizującego receptor HER2 u chorej na zaawansowanego, HER-2- dodatniego rakia piersi”, Onkol. Prak. Klin. 2011; 7,supl. E: E19-E21.
  3. „Trudności diagnostyczne w rzadkich zespołach neurologicznych, paraneoplastycznych – opis przypadków”- sesja plakatowa, III Kongres Onkologii Polskiej, Wrocław 12.10.2012 r.