lek. med. Marek Skoczylas

lek. med. Marek Skoczylas

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W latach 1990-1998 pracował jako asystent w oddziale Chirurgii Ogólnej, następnie w Zakładzie Chirurgii Endoskopowej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu. W latach 1998-2002 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W 2002 roku rozpoczął pracę w Szpitalu Specjalistycznym EuroMediCare, przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala, następnie do 2012 roku Dyrektora Medycznego, jednocześnie od 2004 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endoskopowej oraz Kierownika Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego.

Równolegle dr Skoczylas pracował jako proktolog w Poradni Proktologicznej, przy ul. Pilczyckiej, a od roku 2013 w Poradni Proktologicznej DCCP przy ul. Grabiszyńskiej.

W sferze zawodowych zainteresowań dr Skoczylasa niezmiennie pozostają:

 • chirurgia laparoskopowa
 • endoskopia przewodu pokarmowego
 • proktologia
 • leczenie chorób trzustki
 • leczenie chorób dróg żółciowych
 • leczenie nieswoistych zapaleń jelit, w tym terapie lekami biologicznymi

Dr Skoczylas jest członkiem towarzystw naukowych:

 • European Society of Gastrointestinal Endoscopy
 • European Association for Endoscopic Surgery
 • Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Sekcji Chirurgii Endoskopowej TCHP
 • Sekcji Videochirurgii TCHP Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Zastępcą przewodniczącej Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Jego wieloletnie doświadczenie zawodowe wzmocniły odbyte zagraniczne i krajowe kursy staże kliniczne, między innymi:

 • 1991 – 1st Postgraduate Course of Laparoscopic Surgery, Prof. G. Lepsien, University of Goettingen
 • 1994 – Training in Endoscopy – Dr A. Manning, Royal Bradford Infirmary, UK
 • 1994 – Course of Coloproctology – Prof. M. Pescatori, Uscita di Colon Proctologia, Rome, Italy
 • 1995 – New Technology and Advanced Techniques in Surgery, Luxembourg
 • 1996 – Training Completion Award, Laparoscopic Innovation. Pensylvania Hospital, Philadelphia, USA 1997 – XV European Workshop on Gastroenterology and Endotherapy, Erasme Hopital, Brussels, Belgium
 • 1997 – A Course in Laparoscopic Gastric Surgery. European Surgical Institute, Hamburg- Norderstedt, Germany
 • 2001 – Latest Developments in Gastroenterology, EPGS, Prof. G.H.J. Tytgat, Amsterdam, Holland
 • 2001 – Advanced Course in Laparoscopic Colorectal Surgery. IRCAD, Prof. J. Marescaux, Strasbourg, France
 • 2002 – European LAP-BAND System Workshop, Wroclaw, Poland
 • 2003 – Kurs: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w proktologii – leczenie szczelin odbytu, Prof. A. Dziki, Klinika Chirurgii Ogolnej i Kolorektalnej, UM w Łodzi
 • 2005 – Workshop on Advanced Endoscopy, Copenhagen , Denmark
 • 2006 – Proktologia XXI wieku, Kurs technik małoinwazyjnych, Prof. R. Herman, III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, CM UJ, Kraków
 • 2006 – Kurs: Zabiegi Oszczędzające Zwieracze w Chirurgii Odbytnicy, Prof. R. Herman, III Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, CM UJ, Kraków
 • 2008 – Endoscopic Practice 2008, At the Interface of Evidence and Expert Opinion, ASGE, San Diego Convention Center, CA, USA
 • 2008 – Advanced Colorectal Workshop, St. Marks Hospital, Londyn, UK
 • 2010 – Kurs ultrasonografii przezodbytniczej, Diagnostyka i leczenie chorób proktologicznych, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Zamość
 • 2013 – Steering The Disease Course of IBD, American Medical Association, Orlando, Fl. USA
 • 2013 – Ulcerative Colitis: Implementing New Treatment Options to Improve Patient Outcomes, Orlando, Fl. USA

LISTA PUBLIKACJI NAUKOWYCH:

 1. Leszczyszyn J., Ławiński M., Durek W., Kulpa T., Massopust R., Skoczylas M., „Wyniki cholecystektomii laparoskopowych”. Pol. Prz. Chirurg. 1992,64,890. (The results of laparoscopic cholecsytectomies).
 2. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kulpa T., „Specyfika okresu pooperacyjnego u chorych po cholecystektomii laparoskopowej”. Acta Endosc. Pol. 1993,3,121. (Typical clinical recovery after laparoscopic gallblader surgery).
 3. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Kielan W., „Endoscopic management of biliary duct stones: the results and complications”. Acta Gastroent. Latinoamericana 1993,suppl. (Gastro93) 65.
 4. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., „Litotrypsja laserem barwnikowym w kamicy żółciowej przewodowej”. Pol. Prz. Chir. 1994,66,342 (Laser-dye lithotripsy of biliary Stones).
 5. Ławiński M., Leszczyszyn J., Massopust R., KulpaT., Skoczylas M., „Cholecystektomia laparoskopowa – rok doświadczeń własnych”. Scripta Medica 1994,67,92 (Laparoscopic cholecystectomy – one year experience).
 6. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M., Rozwalka B., „Recidivujci litiaza vyvodnych zlucovych cest u nemocnych s divertiklem Vaterske papily”. Rozhledy v chirurgii 1994,73,169 (The recurrenent biliary Stones In patient suffering from iuxtapapillary diverticulas).
 7. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., „Laparoscopic high anterior rectal resection with laser ablation of hepatic metastases”. Surg. Endosc.1994,8,537.
 8. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Massopust R., „Laser ablation of villous” high grade dysplasia” colorectal adenomas”. Surg.Endosc. 1994,8,580.
 9. Leszczyszyn J., Kamiński K., Massopust R., Skoczylas M., „Vysledky lecby nemocnych s choledocholitiazou metodou litotripse barviovym laserem”. Scripta Medica 1994,67,155.
 10. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., „Kliniczna ocena impulsowego lasera rodaminowego w zabiegach endoskopowych w drogach żółciowych”. Acta Optoel. Med. 1995,1,51 (Clinical experience with the pulsed-rodamin laser in the biliary tract diseases treatment).
 11. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., „The endoscopic management of malignant colorectal obstruction”. Min. Inv. Therapy 1995,4,22.
 12. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R., „Zabiegi laparoskopowe w chirurgii jelita grubego i odbytnicy”. Gastroenterol. Pol. 1995,2,235 (Laparoscopic colorectal surgery).
 13. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B., „Powikłania po sfinkterotomiach endoskopowych w materiale własnym”. Gastroenterol. Pol. 1995,2,327 (Complications after ERCP with sphincterotomies).
 14. Leszczyszyn J., Skoczylas M., „ Laparoskopia bez nadciśnieniowej odmy otrzewnowej (bezgazowa)” Pol. Prz. Chir. 1997,69,87 (Gasless laparoskopy).
 15. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Janus W., Massopust R. „Własne doświadczenia w chirurgii laparoskopowej z zastosowaniem mechanicznego wyciągu powłok brzucha”. Videochir. 1996,1,12 (Laparoscopy without pneumoperitoneum – clinical experience).
 16. Leszczyszyn J., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., Rozwalka B., „Diagnostyka i leczenie endoskopowe powikłań po cholecystektomii laparoskopowej i klasycznej”. Videochirurgia, 1998,3,20 (A23) (Diagnosis and treatment of complications after laparoscopic cholecystectomy).
 17. Leszczyszyn J., Massopust R., Janus W., Skoczylas M., „Endoskopowe leczenie uszkodzeń przewodów żółciowych po cholecystektomii laparoskopowej”. Videochirurgia, 2000,16,8 (Endoscopic treatment of the iatrogenic lesions of the biliary tract).
 18. Leszczyszyn J., Skoczylas M., Łebski I., Janus W., Syska M., „Wyniki leczenia guzków krwawniczych metodą PPH-Longo”. Videochirurgia, 2000,16,10 (Results of the PPH mucosectomy in the hemorhhoidal disease).
 19. Leszczyszyn J., Łebski I., Skoczylas M., Janus W., Massopust R., „Analysis and results of stapled mucosectomy In the treatment of hemorrhoids”. GUT, 2001,49,2715.
 20. Leszczyszyn J., Łebski I., Massopust R., Skoczylas M., Janus W., „Analysis of results of endoscopic rubber band ligation of esophageal varices”. Endoscopy, 2001,33,2698.
 21. Łebski I., Leszczyszyn J., Skoczylas M., Gebuza A., Massopust R., Jaber S., Choroszczak P., Pankała R., „Laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease treatment – A retrospective analysis of 31 cases”. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech, 2002,14,352.
 22. Gerber H., Leszczyszyn J., Jeleń M., Łebski I., Skoczylas M., Pankała R., „Zastosowanie biomateriału SIS do odtworzenia zwieracza odbytu – badanie doświadczalne”. Adv Clin Exp Med 2005,14,961-966 ( Anal sphincter re construction with SIS biological implants.

PODRĘCZNIKI I MONOGRAFIE:

 1. Leszczyszyn J., Łebski I., Janus W., Skoczylas M., „Laparoscopic excision of posteriori gastric wall leiomyoma”. Gastric Cancer – New York 2001, Monduzzi Editore, International Proceedings, 1170-117.