prof. zw. dr hab. med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus

prof. zw. dr hab. med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii, zajmującą się przede wszystkim hematoonkologią.

Zainteresowania zawodowe skupia na diagnostyce i leczeniu:

  • niedokrwistości
  • białaczek
  • zespołów mielodysplastycznych
  • nowotworów mieloproliferacyjnych (czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna, samoistne włóknienie szpiku)
  • zespołów limfoproliferacyjnych (chłoniaki nieziarnicze, chłoniak Hodgina, szpiczak mnogi)
  • zaburzeń hemostazy (płytkowych, osoczowych, naczyniowych)
  • trombofilii

Aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Rezonansu Magnetycznego w Medycynie – odbyła liczne staże i pobyty studyjne w tym zakresie w klinikach i laboratoriach uniwersyteckich w Glasgow, Kyoto, Rzymie, Seattle, Zurichu, Genewie, Berlinie, Kopenhadze i Wiedniu. Jest członkiem Cancer Magnetic Resonance Study Group – International Society of Magnetic Resonance w USA. Na co dzień współpracuje z ośrodkami hematologicznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instituto Superiore Di Sanita (Laboratorio di Biologia Cellulare) w Rzymie.

Jest autorem ponad 125 publikacji w czasopismach międzynarodowych, promotorem wielu doktoratów. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 8 nagród Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dwie nagrody Ministra Zdrowia, a także Medal Komisji Edukacji Narodowej.