Gastroskopia Wrocław

Gastroskopia należy do badań endoskopowych, które umożliwiają diagnostykę chorób przewodu pokarmowego zlokalizowanych przede wszystkim w jego śluzówce. W wypadku gastroskopii mamy szansę obejrzeć górną jego odcinek.
Co to jest gastroskopia?

Co to jest gastroskopia?

Gastroskopia jest badaniem przełyku, żołądka i początkowego odcinka jelita cienkiego (dwunastnicy) przy pomocy specjalnego urządzenia nazywanego gastroskopem. Gastroskop jest gładką, giętką tubą, o średnicy zbliżonej do wielkości długopisu. Na jego początku znajduje się obiektyw i źródło światła, które pozwalają obejrzeć wnętrze przewodu pokarmowego.

Istnieje kilka sposobów na zbadanie ww. odcinków przewodu pokarmowego, ale tylko gastroskopia pozwala dokładnie i bezpośrednio przyjrzeć się ich anatomii oraz błonie śluzowej. W trakcie badania, w przypadku znalezienia miejsc zmienionych chorobowo, istnieje możliwość bezbolesnego pobrania małych wycinków śluzówki (biopsji) do badania histopatologicznego oraz mikrobiologicznego. 

Umów wizytę

Kiedy należy wykonać gastroskopię?

Wykonanie gastroskopii może być wskazane między innymi z powodu:

  • Podejrzenia zmian chorobowych przełyku, żołądka lub dwunastnicy
  • Trudności w przełykaniu, zgagi (pieczenia za mostkiem), bólów w dołku podsercowym
  • Nudności, wymiotów
  • Anemii o niewyjaśnionym pochodzeniu

Gastroskopia to powszechnie wykonywane badanie. Jest ono częścią i zarazem wstępem do dobrania prawidłowej terapii (farmakologicznej i/lub operacyjnej) wielu schorzeń górnej części przewodu pokarmowego.

Umów wizytę
Kiedy należy wykonać gastroskopię?
Jak przygotować się do gastroskopii?

Jak przygotować się do gastroskopii?

Pacjenci często dopytują czy istnieje specjalne przygotowanie do badania gastroskopii. Ponieważ żołądek i dwunastnica opróżniają się samodzielnie w ciągu kilku godzin po posiłku, do badania nie trzeba pić środków przeczyszczających ani stosować specjalnej diety. Istotne jest natomiast, by w dniu badania pozostać przez 8h bez jedzenia i 4h bez picia. Te restrykcje zapewniają zarówno odpowiednie przygotowanie śluzówki do badania, jak również możliwość podania znieczulenia dożylnego bez ryzyka powikłań.

Umów wizytę

Jak przebiega gastroskopia?

Pacjent jest układany na łóżku na lewym boku, a wnętrze ust i gardło są spryskiwane działającym miejscowo środkiem znieczulającym. W wypadku znieczulenia dożylnego (sedacji) ten etap zostanie pominięty, a w zamian pacjentowi zostanie założony wenflon i podane leki o działaniu znieczulającym i uspokajającym.

Gastroskop jest wkładany bezpośrednio do gardła, dalej przechodzi do przełyku, który także podlega badaniu, aż w końcu dociera do żołądka i ostatecznie do początkowego odcinka jelita cienkiego – dwunastnicy.

Wprowadzanie gastroskopu do żołądka po znieczuleniu miejscowym może powodować u pacjenta dyskomfort i wrażenie utrudnionego oddychania, jednak można opanować te odczucia oddychając głęboko i spokojnie przez nos przez cały czas trwania badania.

W trakcie badania przez gastroskop wdmuchuje się powietrze, aby lepiej uwidocznić ścianę przełyku, żołądka i dwunastnicy, co może być powodem dyskomfortu w trakcie badania, ale nie powoduje dolegliwości bólowych, ani nie utrudnia oddychania. Końcówka gastroskopu wewnątrz żołądka może być obracana we wszystkich kierunkach, co pozwala bardzo dokładnie sprawdzić ściany tego narządu. 

Jeśli jakieś miejsce w obrębie badanego fragmentu górnej części przewodu pokarmowego wzbudzi podejrzenia, mikroskopijny kawałek (biopsja) tego obszaru zostanie pobrany do badań laboratoryjnych - nie jest to bolesne.

Gdy badanie jest zakończone gastroskop jest wyciągany na zewnątrz. Całe badanie trwa około 5-10 minut i może powodować przejściowy dyskomfort, ale nie utrudnia oddychania. Po zakończeniu badania przez niedługi czas może utrzymywać się uczucie wzdęcia i pojawiać się odbijanie.

Jeśli użyto miejscowego środka znieczulającego, przez dwie godziny nie powinno się jeść ani pić, ale można natychmiast wrócić do czynności codziennych.

Opis gastroskopii jest wydawany pacjentowi po zakończeniu badania, jeśli zostały pobrane biopsje do badania histopatologicznego na ich wynik będzie trzeba poczekać do 3 tygodni.

Umów wizytę
Jak przebiega gastroskopia?
Co po badaniu gastroskopii?

Co po badaniu gastroskopii?

Wynik gastroskopii, rozumiany jako zdjęcia lub nagranie badania i opis wyglądu śluzówki przełyku, żołądka i dwunastnicy, jest dostępny dla pacjenta tego samego dnia po badaniu. Najczęściej razem z opisem badania pacjent otrzymuje również instrukcje dotyczące leczenia, jeśli problem zdrowotny był możliwy do zdiagnozowania jedynie na podstawie wyglądu śluzówki. W przeciwnym wypadku pacjent otrzymuje zalecenia dotyczące poszerzenia diagnostyki lub zalecenie, by zgłosić się na konsultację po otrzymaniu wyników badania histopatologicznego.

Jeśli w trakcie badania zostały pobrane wycinki na badanie histopatologiczne, czas oczekiwania na ostateczną diagnozę może trwać nawet 6-8 tygodni.

Umów wizytę

Gastroskopia znieczulenie - jak wygląda?

Podstawowe znieczulenie od badania gastroskopii polega na spryskaniu gardła lekiem zawierającym substancję miejscowo znieczulającą. Działanie to pozwala na wprowadzenie gastroskopu do gardła i dalej bez dolegliwości bólowych. Pomimo zniczulenia, badanie może jednak wywoływać dyskomfort związany z obecnością ciała obcego przez cały czas trwania badania, a także wrażeniem utrudnionego oddychania w trakcie badania. Oba te wrażenia są przejściowe i możliwe do opanowania m.in przez spokojne i miarowe oddychanie przez nos, jednak wielu pacjentów nie chcąc odczuwać dyskomfortu decyduje się na badanie w znieczuleniu dożylnym.

Korzyści gastroskopii ze znieczuleniem to przede wszystkim zupełny brak dyskomfortu ze strony pacjenta w trakcie badania. Jedyny dyskomfort, to konieczność założenia wenflonu do podania leków znieczulających i usypiających. Leki są podawane pacjentowi przed rozpoczęciem badania, a ich dawka dostosowywana do wymaganej głębokości znieczulenia i spodziewanego czasu trwania badania. Po zakończeniu gastroskopii pacjent jest przewożony na salę obserwacyjną i tam pod opieką personelu medycznego wybudza się w ciągu kilkunastu minut do godziny. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do znieczulenia miejscowego, po znieczuleniu dożylnym pacjent nie może od razu wrócić do wszystkich codziennych aktywności. Część z efektów podanych leków może utrzymywać się do 24h, nawet jeśli pacjent czuje się całkowicie normalnie. Z tego powodu po znieczuleniu dożylnym pacjent może opuścic placówkę jedynie pod opieką drugiej osoby dorosłej.

Umów wizytę
Gastroskopia znieczulenie - jak wygląda?

Gastroskopia badania - cena

Koszt badania gastroskopii może być różny w różnych placówkach. Gastroskopia w znieczuleniu ogólnym wymaga hospitalizacji i będzie kosztowała najwięcej, ponieważ należy doliczyć koszt pobytu w szpitalu. W warunkach amublatoryjnych można wykonać gastroskopię w znieczuleniu miejscowym (z reguły jest to najtańsza opcja) lub w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym. Cena ze znieczuleniem dożylnym zawiera dodatkową kwotę pokrywającą koszt opieki anestezjologicznej.
Gastroskopia w analgosedacji dożylnej z konsultacją gastroenterologiczną po badaniu (w cenie test ureazowy na Helicobacter pylori)
1250 PLN
Kolonoskopia i gastroskopia w analgosedacji dożylnej z konsultacją gastroenterologiczną po badaniu
2000 PLN
Biopsja
100 PLN
Umów wizytę

Do pobrania

Zgoda gastroskopia
Zgoda gastroskopia
Gastroskopia jest badaniem podczas którego, przez wprowadzoną przez usta kamerę, lekarz ma możliwość obserwowanie wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy, nagrania całego badania, a także pobrania wycinków do badania mikroskopowego, jeśli uzna to za niezbędne.
Ankieta anestezjologiczna
Ankieta anestezjologiczna
Ankieta anestezjologiczna to dokument niezbędny podczas ustalania sposobu znieczulenia oraz kwalifikacji do jego przeprowadzenia. Prawidłowe i wyczerpujące uzupełnienie ankiety pozwala na rzetelną ocenę bezpieczeństwa zaplanowanego sposobu znieczulenia oraz znacząco zmniejsza szansę za wystąpienie powikłań z nim związanych. W razie wątpliwości w trakcie uzupełniania dokumentu, poszczególne punkty można przedyskutować podczas wywiadu anestezjologicznego.
Przygotowanie gastroskopia
Przygotowanie gastroskopia
Przygotowanie do gastroskopii ma na celu zapewnienie całkowitego opróżnienia żołądka przed rozpoczęciem badania oraz zapobieganie ewentualnym powikłaniom związanym z pozostaniem w żołądku treści pokarmowej przed znieczuleniem. Gastroskopia przeprowadzona bez zachowania odpowiedniego odstępu od ostatniego posiłku nie pozwoli na pełną ocenę śluzówki żołądka i dwunastnicy oraz może narazić pacjenta na powikłania.
Zgoda na krótkotrwałe znieczulenie dożylne
Zgoda na krótkotrwałe znieczulenie dożylne
Krótkotrwałe znieczulenie dożylne to metoda znieczulenia wykorzystywana głównie podczas badań i zabiegów ambulatoryjnych (jednodniowych). Polega na wprowadzeniu pacjenta w krótkotrwały sen i zniesienie odczuwania bólu za pomocą leków podawanych dożylnie. Po tego typu znieczuleniu pacjent szybko odzyskuje świadomość i w ciągu kilku godzin może opuścić placówkę medyczną pod opieką osoby dorosłej. Przez 24h po znieczuleniu żadnym pozorem nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych.