prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka

Wieloletnie doświadczenie zawodowe, naukowe i dydaktyczne prof. Poniewierki związane jest od początku kariery z Katedrą i Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, której Kierownikiem była do 2023r.

Uzyskane tytuły zawodowe i naukowe:

  • 1986 rok – specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych
  • 1988 rok – tytuł naukowy doktora nauk medycznych
  • 1991 rok – specjalizacja z zakresu gastroenterologii
  • 2006 rok – tytuł naukowy doktora habilitowanego
  • 2018 rok – tytuł naukowy profesora doktora habilitowanego

Czynny i bierny uczestnik wielu konferencji naukowo-szkoleniowych oraz warsztatów w kraju i zagranicą. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywa w ramach lecznictwa otwartego i szpitalnego oraz diagnostyki endoskopowej. Ceniony nauczyciel akademicki.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu pozycji literaturowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także autorka rozdziałów w podręcznikach i literaturze fachowej.